Category Archives: Uncategorized

DViSonAir #30: Vaddå MIE?!

Jo jag vet att det knappt går att höra mig på YouTube! Bummer. Välj podcast-varianten istället om det nu mot förmodan skulle vara så viktigt med mitt snack :) Säsongens första DViSonAir kom igång med nollvarsel – och blev (bortsett … Continue reading

Posted in DViSonAir, Uncategorized | Leave a comment

BeSmartOnAir #25: Merry Christmas 2016?

Audio A great pleasure, once again connecting across the pond with Bjorn Behrendt! It’s a fact that we live in troubled times – but how is this connected to education? Is there a connection at all? Are we going to … Continue reading

Posted in BeSmartOnAir, HangoutOnAir, Uncategorized | Leave a comment

SETT och hört: Carl Heath

Jag lyckades smyga in på den dragning på SETT2016 som Carl Heath – från Interactive Institute – hade kring temat ‘Skola för ett interaktionssamhälle‘, trots att detta egentligen hörde till ‘styrning/ledningsspåret’. Det kom sannerligen väl till pass att ha en … Continue reading

Posted in eTwinning, Uncategorized | Leave a comment

BeSmartOnAir #22: Challenging Learning

Audio-only? Sure thing, scroll down! High quality professional development for educators is a very good thing – especially if it happens to be free(!) and there’s no sales pitch attached. Some time in the autumn of 2015 I got the word from my … Continue reading

Posted in BeSmartOnAir, Uncategorized | Leave a comment

Jag hatar PowerPoint

Hade nyligen nöjet att vara med på två dagars kompetensutveckling i ett både högaktuellt och högintressant ämne, med föreläsare som kan sitt ämnesområde väl. Det som gjorde mig ordentligt missmodig var det faktum att under två förmiddagar fick vi deltagare … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

BeSmartOnAir: EH2Live #1

The very first episode of Edu Hangout Help Live – or EH2Live for short – was observed in the wild on October 28! We talked about Hangouts and Hangouts On Air mostly in general terms and Jennifer Scheffer told about her … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sänker leken nätet i skolan?

Det slog mig häromdagen, när en av eleverna laddade ner spel på lektionen, att mig veterligen vet vi i min 1-1 skola inget om hur mycket bandbredd eleverna använder i skolan till ‘lek’ . De flesta verkar i alla fall … Continue reading

Posted in IT i skolan, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment