Om mig

Jag är språklärare, driver på skolans digitalisering och arbetade under flera år som lärarutbildare inom pedagogisk IT-användning (Skolverkets riksomfattande PIM-projekt) i Luleå och ledare för Tunaskolans webbtidning.  Under 2012 initierade jag Tunaskolans pilotprojekt med Google Apps for Education (=GAFE, numera GSuite for Education); se lärarröster och mina tankar om GAFE-implementeringen. Efter en lyckad pilotfas blev Google Classroom skolans digitala plattform för arbetsflödet med skoluppgifterna tills Ms Office 365 några år senare rullades ut i hela Luleå kommun.  

Att samarbeta, skapa tillsammans och dela med sig av resultaten tycker jag bildar grunden för största delen av lärandet. Sociala medier är högintressanta och mycket användbara i utbildningen men det måste finnas en balans och filtrering så man inte drunknar i den enorma mängden realtidsinformation som hela tiden sköljer över oss. Att det är lekande lätt att göra bort sig på nätet borde både ung och gammal lära sig mer om!

Shift happens

Internationellt samarbete är nyckeln till fredlig samexistens och hållbar samhällsutveckling i global skala, det har jag alltid varit helt övertygad om – tills Rysslands fullskaliga invasion av fredliga Ukraina 24. februari 2022. Det uttalade målet för Putins Ryssland är att förinta Ukraina och hela dess befolkning; med andra ord handlar anfallskriget om ett pågående folkmord där storskalig, systematisk tortyr, mord och deportationer av både civila ukrainier och landets försvarare hör till vardagen. Tydligen har Putin ambitionen att följa i Stalins fotspår genom att använda terrorn som ett vapen och göra sitt avtryck i historien som en av vår tids största massmördare. Mer om mina tankar om Putin och hans Ryssland här.

Världsomfattande nätverk

Mitt personliga nätverk inom utbildningsområdet är omfattande – både i Norden, övriga Europa, USA och Asien.

Portfolio på webben – och CV

Vi alla skapar oss automatiskt en ‘webbportfolio’ – mitt namn är unikt så de flesta träffar borde stämma ganska bra när du gör en Google-sökning på mig. Min CV finns att ta del av och ladda ner genom denna länk.

Kurser, utbildningsdagar, föreläsningar

Jag har bred erfarenhet av att skapa, organisera och medverka vid kurser och utbildningsdagar som berör pedagogisk IT-användning och jag utför liknande uppgifter på svenska, engelska eller finska. Jag har också deltagit i flera EU-projekt och är väl förtrogen med möjligheterna till att söka finansiering till internationella skolsamarbeten och utbildningar. Kontakta mig för mer info.

Follow niiloa on Twitter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s