Google Education Summit 2015: Malmö

Lotta Persson, utvecklingsledare vid Simrishamns kommun

Lotta har all anledning att se nöjd ut, både med tanke på arbetet som har gjorts i Simrishamn med GAFE-implementeringen och också den suveräna presentationen! Givetvis gick det inte att fota utan att Kim Nilsson kom med i bilden :)

Jag hade förmånen att delta i Google Education Summit 2015 i Malmö (också en Google Apps for Education = GAFE-kommun) som arrangerades 26. oktober  i samarbete med Wizkids, Gleerups​, DigiExam, Lomma kommun, Simrishamns kommun och Caperio. Som de flesta inom utbildningsområdet vet så godkände Datainspektionen Simrishamn upplägg med GAFE i vintras, efter att flera huvudmän hade lagt ner ett omfattande arbete under en lång tid för att möta DI:s krav.

Bland det mest intressanta för min del var att lyssna på Lotta Persson (utvecklingsledare i Simrishamn) och Bo Kristofferson (numera förvaltningschef utbildning Lomma kommun) som tillsammans täckte in det mesta kring GAFE-implementeringen i Simrishamns kommun. Utöver detta gav Bo också en suveränt sakkunnig och värdefull inblick i de bestämmelser som troligen kommer att gälla från 2018 genom av EU:s dataskyddsreform.

Det var också toppen att träffa alla kunniga kollegor och vänner – i flera fall var det verkligen på tiden att också få till ett ‘riktigt’ – nej, jag menar förstås fysiskt – möte! Visst lär man känna varandra häpnadsväckande väl också genom virtuella träffar men den fysiska dimensionen är tack och lov fortfarande på många sätt oslagbar :)

Sammanfattningsvis så är det i dagens läge inget som hindrar en huvudman från att använda sig av en modern molntjänst som GAFE, förutsatt att man har gjort sin hemläxa där också risk- och sårbarhetsanalys ingår. Lyckligtvis är denna uppgift inte särskilt svår pga att allt material som bl.a. Malmö, Helsingborg och Simrishamn har tagit fram finns tillgängligt på nätet.

Från min horisont i Luleå är frågan enkel: vad väntar huvudmannen på? De erfarenheter vi har gjort under GAFE-piloten på Tuna bjuder vi givetvis på!

About niiloa

Language teacher, EdTech coach, GSuite superadmin, YouTuber, podcaster, advocate for international school collaboration
This entry was posted in IT i skolan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s