Elevröster om Tunaskolan i Luleå, 2014

Tunabladet: året var 2006

Tunabladet: året var 2006

Om man går några år tillbaka i tiden så gjorde vi på Tunaskolan i Luleå hyfsat regelbundna enkäter där vi ställde ett antal frågor till våra elever om vår skola. Givetvis publicerade vi också resultaten – annars är det ju ingen större mening med sådana här övningar!

Denna vinter har skolan varit stekhet i media och bland annat har det förekommit uppgifter om att närmare 30% av eleverna i Sverige känner sig störda av andra elever – nästan hela tiden. När jag läste dessa artiklar började jag fundera om det verkligen var så illa också hos oss. Sagt och gjort, jag knappade in en fråga om detta – och ytterligare ett par andra frågor, när jag nu höll på – i ett Google formulär och med hjälp av kollegorna fick jag in svaren från 103 av våra 119 elever på 7-9. Hela proceduren var mycket snabb och smidig; dels för att vi använder Google Apps for Education, dels för att alla våra elever i år 7-9 har en laptop-dator genom skolan. Dags att ta en titt på enkätfrågorna och i synnerhet elevernas svar!

Antal svar, killar / tjejer

Första två frågor – inga märkvärdigheter direkt:

Image

Trygghet, bemötande

Känner eleverna sig trygga i vår skola? En mycket viktig fråga och svaren tycker jag ser ganska bra ut (ettan = inte alls trygg, femman = helt trygg); nästan 90% av eleverna har angett det bästa eller näst bästa betyget. Sedan skall målet givetvis vara att ingen elev känner sig otrygg!

Vi lärare verkar också bemöta eleverna på ett bra sätt; nästan 70% har gett det bästa eller näst bästa betyget.

Image

Undervisning och den egna insatsen

Tunaskolans undervisning får absolut toppbetyg av knappa 10% av eleverna och slår man ihop betygsstegen 3 och 4 så hamnar närmare 90% av svaren där. Inte så dumt men klart att vi skall få fler toppbetyg!

Sin egen insats tror jag eleverna bedömer mycket väl. Finns med andra ord möjligheter att öka här :)

Image

Störd av andra, rekommendera Tunaskolan?

Att eleverna ibland blir störda av andra elever tror jag är ofrånkomligt men om det händer mycket ofta, ja då är det något som måste rättas till. Av alla som svarat är det ungefär en fjärdedel som känner sig störda ofta, mycket ofta eller – hemska tanke! – alltid. En fjärdedel är på tok för många men ändå en bit ifrån uppgifterna i media. Det som är riktigt glädjande är att nästan 20% av eleverna säger sig bli störda mycket sällan eller aldrig.

Vad gäller att rekommendera Tunaskolan för andra så är det fler än sju av tio elever som skulle kunna tänka sig att göra det. En hyfsat bra siffra, tycker jag, men självfallet skall den bli ännu större!

Image

Avslutande tankar

Bara att konstatera: det är otroligt svårt att dra särskilt omfattande slutsatser av denna snabba enkät men några funderingar har jag allt..

  •  Framöver skulle det vara riktigt intressant att bryta ner svaren så att vi ser exempelvis om pojkarnas svar skiljer sig från flickornas – och om så är fallet, hur skillnaderna ser ut. På samma sätt borde vi försöka ta reda på vilka faktorer som är de viktigaste när det gäller att skapa trygghet och arbetsro.
  • Sätter man den här typen av enkäter i system, ser man också så småningom kanske en trend. Frågan är också ifall svaren skiljer sig tydligt mellan yngre och äldre elever –  och, om så är fallet, vilka mekanismer som kan tänkas påverka detta.
  • Att öppet och tydligt redovisa elevernas åsikter om sin skola måste rimligen vara det enda smarta sättet, faktiskt oavsett hur svaren ser ut. Ifall den bild som kommer fram inte är så positiv som man skulle önska, ja då vet vi i alla fall var vi skall sätta in stöten i utvecklingsarbetet.

 

 

About niiloa

Language teacher, GSuite superadmin, YouTuber, podcaster, advocate for international school collaboration, sea kayaking addict
This entry was posted in Tunaskolan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s