Nordiska eTwinning-ambassadörer i Oslo: 5-6 december 2013

Image

Internationellt samarbete – där man också självfallet utnyttjar digitaltekniken – borde ligga mycket nära en topplacering på varje skolas priolista. Dels har EU klart och tydligt slagit fast hur viktig denna kombination är, dels är det ingen hemlighet att arbetsgivarna vill ha medarbetare med dokumenterat kunnande om digitala verktyg och förmåga till effektiv samverkan oavsett geografiska avstånd. Om jag inte helt misstar mig, nämns också internationalisering och digitalt kunnande tydligt i skolans styrdokument.

eTwinning = europeiskt skolsamarbete

eTwinning är ett väletablerat EU-program som gör det enkelt för europeiska skolor att hitta samarbetspartners och driva projekt tillsammans. eTwinning-ambassadörer är (oftast) lärare som har tagit på sig hedersuppgiften att sprida ordet och hjälpa till i sina närområden när kollegor vill komma igång med internationella projekt.

Trettio ambassadörer i Oslo

Nu i början av december 2013 träffades närmare ett trettiotal nordiska eTwinning-ambassadörer i Oslo, med syftet att foga samman den nordiska gruppen ännu starkare och förtydliga ambassadörernas uppdrag i sina respektive länder. Det blev två intensiva dagar som gav fina möjligheter till samarbete i tvärgrupper över nationsgränserna, brainstorming mellan enskilda och genomgångar där alla deltog. Riktigt intressant tyckte jag var den danska presentationen av WebEx som är en professionell tjänst för webbaserade videomöten (‘webinarier‘), med bl.a. omfattande möjligheter till interaktiva presentationer. Jag berättade också kort om Google Hangouts On Air som har ett starkt trumfkort i den kostnadsfria strömmande webbsändningen genom YouTube.

Life Long Learning ut, Erasmus+ in

Innan jag var tvungen att avbryta på fredag hann jag också lyssna på Anders Brännstedt från UHR/eTwinning som berättade vad som komma skall när hela det övergripande europeiska Life Long Learning-programmet under 2014 görs om från grunden och ersätts av Erasmus+. Kontentan är att nu gäller det för svenska skolor och huvudmän att planera tillsammans från början, annars kan konkurrensen bli alltför svår. Mer om detta i mitt mejl till BUN, BUF och skolchefen här.

About niiloa

Language teacher, EdTech coach, GSuite superadmin, YouTuber, podcaster, advocate for international school collaboration
This entry was posted in eTwinning, konferens. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s