Google Calendar test: Tunaskolan

Upplägget i den här kalendern bygger på att det finns en separat kalender för gemensamma händelser inom 7-9 och utöver detta en egen kalender för varje klass. I denna testkalender kan du få fram Tuna79, Tuna7a, Tuna8b och Tuna9b genom att klicka på det lille nedåtriktade pilhuvudet högst upp till höger (intill ‘Program’). Användaren kan välja att visa endast en av dessa, några, alla eller ingen!

About niiloa

Language teacher, GSuite superadmin, YouTuber, podcaster, advocate for international school collaboration, sea kayaking addict
This entry was posted in EdTech and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s