Framtidens skola – nu!

Img_4554

19-20 maj hade jag, tillsammans med min rektor och ytterligare en kollega från Tunaskolan, förmånen att delta i konferensen Framtidens lärande i Nacka Strand. Konferensen sammanförde representanter för senaste pedagogisk forskning, näringsliv, myndigheter och hundratals pedagoger från hela Sverige. Målsättningen var att skapa en nationell mötesplats för att diskutera riktlinjerna för framtidens lärande och vad som kännetecknar framtidens skola. Ytterligare skall konferensen bidra till att skapa ett långsiktigt nätverk bland deltagarna.

Övergång till ett digitalt samhälle

Vi lever i en extrem brytningstid, en tid av en oerhört snabb och djupgående samhällsförändring: allt större del av ett aktivt medborgarskap förutsätter en hög nivå av digitalt kunnande. Vissa forskare som talade på konferensen – exempelvis Roger Säljö från Göteborgs universitet – anser att digitalt kunnande utgör “en fjärde baskompetens”, därmed lika viktig som läs-, skriv- och matematikkunskaper. Europeiska unionen har också slagit fast vikten av digitalt kunnande genom att inkludera det bland åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Digitala verktyg i skolan ett måste

Framtidens skola skall förbereda eleverna för arbetslivet som ställer stora krav på flexibilitet, kommunikationsförmåga och kreativitet – att kunna memorera fakta eller upprepa gamla sanningar står inte särskilt högt i kurs. Oavsett vad man arbetar med är verktygslådan helt eller delvis digital och förtrogenheten med dessa verktyg tar arbetsgivarna för givet. Det är tydligt att Nacka kommun har tagit allt detta på största allvar – exempelvis svarade skolchefen Agneta Jörbeck en förälder som undrade ifall Nacka i dessa kristider har råd att satsa på IT i skolan: “Vi har inte råd att låta bli!”

Nacka har också startat en i Sverige helt ny typ av gymnasieutbildning som redan har uppmärksammats också utanför Sveriges gränser: YBC (Young Business Creatives). YBC erbjuder både ett starkt omvärldsorienterat Business-program och det internationellt erkända IB (International Baccalaurate). Att användningen av digitala verktyg är helt integrerat i allt arbete på YBC kanske inte är överraskande, bara helt rätt.

Tankar efter konferensen

Mängder med intryck på kort tid betyder för mig att det tar ett tag innan jag hinner sortera informationen och komma fram till sådant som kräver mer arbete och eftertanke längre fram. Några saker som känns extra viktiga är dessa:

 • Datorer i sig kommer aldrig att ändra något i skolan. Det krävs tydliga mål, långsiktig planering och användning av digitala verktyg som ett naturligt inslag i allt man gör. Detta betyder självfallet inte att man alltid skall sitta vid datorn!
 • Det som är intressant med datorer och internet är saker man aldrig har kunnat göra tidigare men som nu är inom räckhåll för de allra flesta i Sverige. Samarbete med fjärran länder, video som ett enkelt uttrycksmedel, språkinlärning med hjälp av “native speakers” – allt detta är genomförbart i dag. Datorn som skrivmaskin? Visst, men om man stannar där har pengarna kastats i sjön.
 • Det är troligen ingen nyhet för någon att den största delen av ungdomarnas inlärning sker på andra ställen än i skolan. Nu kan skolan bemöta detta genom att skapa möjligheter för inlärning när och var eleverna själva känner för det. Ett exempel är TeacherOnDemand, ett annat Kunskapshubben från Årsta.
 • Många av dagens ungdomar är uppvuxna med sociala nätverk och tillhörande kommunikationsverktyg som innebär att man har direkt tillgång till en enorm kunskapsbas, geografiskt kanske spridd över hela världen. Företagssektorn har redan tagit till sig detta – det är på tiden att skolan också gör det.
 • Penna, sudd och skrivhäften är fina (analoga) verktyg och ingen ifrågasätter att t.om. elever och lärare faktiskt skall ha alldeles egna, personliga sådana. En bärbar dator, då? Jag ser ingen principiell skillnad och det finns mängder med skolor som visar att detta är genomförbart, några hittar du här.
 • Riktigt snabb, always-on 4G-internetanslutning kommer snart att finnas i fickan på varje tonåring i Sverige. Därmed är det också ointressant vad kommunen anser är lämpliga webbsajter – enda vettiga lösningen är diskussionerna om etik och moral i skolan. Det enda fungerande webbfiltret finns givetvis i huvudet på användaren (heja Roland!).

På hemmaplan i Luleå, då?

Att det är oerhört viktigt med en omfattande, genomtänkt satsning inom IT-området i skolan är glasklart. Vad händer då på min hemmaplan i Luleå kommun? Med risk för att mitt gräsrotsperspektiv kan vara aningen skymt känner jag att det saknas några saker. Dessa är: en vision, en strategi, tydlig målsättning och en konkret handlingsplan.

Visst kan vi fortfarande komma ikapp men tiden håller på att rinna ut. Det finns faktiskt inget som hindrar att man bygger framtidens skola – nu.

About niiloa

Language teacher, EdTech coach, GSuite superadmin, YouTuber, podcaster, advocate for international school collaboration
This entry was posted in conference, konferens, MyView and tagged , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Framtidens skola – nu!

 1. Anonymous says:

  Bra sammanfattning från konferensen! Jobba på i Luleå! Jag har fått indikationer på att åtminstonde en Luleåskola har undermålig tillgång till datorer (precis som många andra skolor i vårt land), så du behövs där! =)

 2. Anonymous says:

  Så sant Niilo! Det är nu det händer grejor och det gäller att hänga med eller stå kvar. Konferensen gav en hel massa intryck och jag har inte hunnit sortera allt ännu. Gillar upplägget och jag hoppas verkligen att det nästa år finns möjlighet att delta i en lika intressant och än mer välfylld konferens.

 3. Anonymous says:

  Finns det någon RSS-feed från denna eminenta blogg?

 4. niilo alhovaara says:

  En blogg utan RSS finns väl inte :) Om du går in genom huvudingången, kommer du att se den lilla, orange välkända symbolen en bit ner till höger. Feeden ser ut så här, tror jag:
  http://www.google.com/ig/add?feedurl=http%3A%2F%2Fniiloa.posterous.com%2Frss.xml

 5. Anonymous says:

  Hej och tack för en suverän sammanfattning från upplevelserna kring konferensen Framtidens lärande i Stockholm.

  Dagarna gav oss många nya infallsvinklar och stärkte oss i vår syn på lärande och kunskap med nya perspektiv inför framtiden. Det finns mycket matnyttigt att sprida vidare inte minst med stöd hemsidan Framtidens läran

  Något behöver göras!!!

  hälsningar
  Annika Lindblom
  Elisabeth Åberg
  MariaSvensson

 6. Anonymous says:

  Hej och ursäkta om jag stör!

  Jag tar mig härmed friheten att erinra om resultatet av den forskning, som jag haft möjlighet att ägna mig åt under senare år och som jag önskar kan få viss betydelse för den fortsatta utvecklingen avseende användningen av IKT i lärandets tjänst. Min förhoppning är, att denna uppfattning ska kunna delas av dem som är verksamma inom detta område. Det är anledningen till att jag härmed återkommer, för att få veta hur man uppfattar ett arbetssätt som detta. Jag vore därför tacksam, om du kan och vill ta dig tid att besöka bifogad hemsida jämte länkadresser.

  Hur kan vi idag utforma ett lärande arbetssätt för en undervisning i morgondagens skola?
  Ett tänkbart förslag har jag formulerat på min hemsida http://www.123minsida.se/learningICT. Här presenteras bakgrunden till, det teoretiska innehållet i samt själva tillämpningen av ett lärande arbetssätt med datorstöd. För en mer detaljerad beskrivning av arbetssättet kan jag rekommendera ett besök på följande två webbadresser:

  http://etjanst.hb.se/bhs/ith/1-00/ss.htm.

  Mitt förslag om framtidens lärande utgår bl.a. från uppfattningen, att elever i samverkan skapar kunskap utifrån insamlad och källkritiskt granskad information i stället för att fungera som enbart mottagare av information. Det handlar i allt väsentligt om en social och kritiskt granskande skapelseprocess i det livslånga lärandets tjänst.

  Känn dig alltså varmt välkommen att besöka min hemsida jämte länkar, vilka handlar om ett lärande arbetssätt med IKT och hör sedan gärna av dig med frågor och/eller synpunkter!

  Varma sommarhälsningar
  Stefan Svedberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s